جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترن مطالب :

آموزشی

کنترل پروژه چیه؟

  کنترل پروژه چیه و مدیر پروژه باید چی رو کنترل کنه؟ کنترل دارای معانی گوناگونیه. واسه اونا که با مدیریت پروژه تازه آشنا شده باشن عبارت «کنترل» نگران کننده به نظر میاد، چون اونو بیشتر بخوانید...