پایان نامه

پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر شایسته سالاری در بین کارکنان سازمان

با وجود اینکه برنامه ریزی متفکرانه بر روی استراتژی مدیریت استعداد مهم می باشد ، اسراف کردن عنصر تفکر با هزینه عملیاتی دارای اهمیت می باشد. مرحله دوم :شناسایی نمایید شناسایی نه تنها شناخت افراد Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بربهبود توانایی های فردی در بین کارکنان

استعدادرابه معنای گروه اصلی، رهبران، کارشناسان فنی وهمکاری کنندگان کلیدی که شرکت را اداره می کنند تعریف کرده می باشد(رضائیان، 1388). استعداد رامیزان نسبی پیشرفت فرد در یک فعالیت برآورد می کنند. اگر برای کسب Read more…

By 92, ago